Om Högbonden

Ytterst i Nordingrå reser sig Högbondens krökta rygg mörk och fast ur Bottenhavet. Överst på klippan står fyren med den gamla fyrvaktarbostaden, intill randen av ett bråddjupt stup. Här härskar kargheten och vädrets oberäkneliga skiftningar. Vid blåsig väderlek kan det vara omöjligt att lägga till vid ön. – Länsstyrelsen Västernorrland.

Fyren

Fyren invigdes 1909 efter tre års byggande och har sedan dess haft en spännande och händelserik historia. Livet här ute var kargt men vackert, men särskilt ensamt blev det inte förrän de sista 9 åren mellan 1952 och 1963, då fyren till slut automatiserades. När befolkningen var som störst bodde faktiskt hela 21 personer här, och en skola inrättades på vindsvåningen.  År 1963 flyttade den sista fyrmästaren i land. Sedan stod huset tomt i över 20 år, fram till 1986 när Länsstyrelsen tog initiativ till upprustning av bostaden.  

Men varför byggdes ens fyren från första början? Hur fick de egentligen upp allt byggnadsmaterial? Och hur funkar själva fyren?
Läs mer om fyrens historia och uppbyggnad

Naturreservatet

Högbondens naturreservat innehåller faktiskt inte bara ön Högbonden, utan även öarna Höglosmen och Furan. Syftet med reservatet är att bevara ett typiskt kustavsnitt i Höga Kusten. Det innebär att geologi, skog, växt- och djurliv samt kulturhistoriska minnesmärken och miljöer ska bevaras. Det ska också med enkla medel underlättas för allmänheten att besöka området.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Nyfiken på mer om naturreservatet? Läs mer om Högbondens naturreservat hos Länsstyrelsen Västernorrland.