Fyringenjören

Tillbaka

Fyrbäddsrum på plan 3 (entreplan).
Fyren och bostadshuset ritaren 1908 av fyringenjören och officeren Gerhard Högström som även var arbetsledare på plats, när bostadshusets tredje plan stod klart bodde fyringenjör Högström i detta rum, då han ansök att det var det med centrala rummet i huset. 

Tillbaka