Historik

Högbondens Fyr är en av Riksantikvarieämbetet utvalda fyrar i landet med högst bevarandevärde. Fyrbostaden som nu är vandrarhem byggdes under åren 1906-1909 och bemannades 1909 med fyrmästare, fyrvaktare och fyrbiträde. När befolkningen var som störst bodde här 21 personer och en skola inrättades i vindsvåningen. Från 1952 skötte fyrmästaren ensam anläggningen och 1963 automatiserades fyren. Bostaden stod tom fram till 1986 när länsstyrelsen tog initiativ till en uppprustning av fyrvaktarbostaden.


Högbonden Museum

 


I källaren finns ett museum om Högbondens historik och fyr. Utställning har satts samman av Kajsa G. Åberg.

Se fler bilder från de gamla fiskebyarna i Höga Kusten. Bilderna kommer från: www.hogakusten.info